16.dubna 2014

chat.cz

Diskuze týkající se přímo Chat.cz. Místo pro vaše přípomínky a návrhy, diskuze stálých místností atd.