31.srpna 2022

Čas... co neexistuje... 

Pro všechny, kteří mají chuť se bavit. Při vstupu je slušnost pozdravit. Prudiči a čumilové okamžitá letenka...

příspěvky


  • Delfi neděle, 25.září 2022 11:58:14
    Moderní kvantová fyzika však vede některé fyziky k mnohem radikálnějšímu názoru, než s jakým přišel Einstein. Jednak podle moderní fyziky musí existovat multiverzum, tj. „paralelní vesmíry“, aby byl eliminován prvek „náhody“. Pokud existuje více možností, jak se může vesmír vyvíjet, a může jich vlastně existovat nekonečně mnoho, musí také existovat nekonečně mnoho vesmírů, v nichž se tyto možnosti realizují. My žijeme je v jednom vesmíru s naší konkrétní historií, ale vedle nás existuje nekonečné množství vesmírů s nekonečným počtem konkrétních historií.
  • Delfi neděle, 25.září 2022 11:55:06
    Od doby Alberta Einsteina se tvrdí, že čas je „relativní“. Existuje časoprostor a plynutí času je funkcí rychlosti jakou se těleso v prostoru pohybuje. Moderní fyzika dokonce vede k názoru, že čas neexistuje. Moderní kvantová fyzika a zejména teorie superstrun či membrán vede některé fyziky k názorům, které jsou ještě více fantastické, než byla svého času Einsteinova teorie relativity. Tato teorie přišla s tvrzením, že čas neplyne všem tělesům stejnou rychlostí, ale že čím rychleji se těleso pohybuje tím pomaleji na něm plyne čas. Z tohoto teorému jsou odvozeny představy o tom, že by člověk mohl cestovat do vzdálenější budoucnosti, pokud by se vydal na cestu prostorem rychlostí, která by už byla alespoň trochu blízká rychlosti světla. Na Zemi by uběhly desetiletí či staletí a cestovatelům by uběhlo jen pár let.