7.února 2020

v lese je nejkrásnější

Pouze když nechceme nic, pouze když se náš pohled stává čistým rozjímáním, otevře se nám duše krásy.
Když se podívám na les, který chci koupit, který chci pronajmout, který chci vykácet,
na který si chci vzít hypotéku, pak nevidím ten les, ale pouze jeho vztah k tomu, co chci.
Pak je vyrobený ze dřeva, je mladý nebo starý, zdravý nebo nemocný.
Ale pokud od něho nechci nic, pokud se jen bezmyšlenkovité zadívám do jeho zelené hloubky,
teprve pak je to ten les, ta příroda a ta krása.
sasanky :-)
Škola v lese
povodeň a pak mráz