Rodík

věk: neveřejný
registrace: 13. června 2015
profil zobrazen: 2984x

vlastní místnost: Ježíš Kristus 


Píše o sobě
Víra


1) Víra v něco co přesahuje člověka, a prostupuje skrze to co známe provází lidstvo déle než samotné sdělovací prostředky písma.


2) Naše pohnutky k víře, jsou mnohdy vyvrácené námi samými, tím že věříme druhým lidem co nám vypráví, bez toho aniž bychom si to ověřili.


3) Víra jako taková je prospěšná, k usnadnění možného většího myšlenkového přemýšlení, díky myšlenkovým základům na kterých můžeme stavět pro rozšířenější systém přemýšlení, bez toho aniž bychom základy sami museli zdlouhavě vymýšlet.


4) Základní myšlenkou všech náboženství je, aby člověk skrze víru byl dobrým, ba lepším člověkem ( více lidským )


5) Víra není slepá víra, ale víra v hodnoty, které jsou nám dané z učení. Pakliže neakceptujeme učení učitelů je cesta trnitá, a mnohdy nepřístupná díky své složitosti vyjádřeného souboru myšlenek.


6) Nelze si myslet, že lze vymyslet něco co již vymyšleno bylo. Tedy nelze uvažovat nad otázkami stejnými, tak aby vycházeli diametrálně odlišné odpovědi.

Náboženství, je ucelená představa Víry, která se zaobírá smyslem vyšší bytosti a jejího účelu, případně lidského potencionálu pro danou vyšší bytost.

Filosofie


1) Nahlíží jednoduché otázky, způsobem který lze obsáhnout tak, aby bylo srozumitelně jasné jak se dopracovat k význačně srozumitelné odpovědi.


2) Složité neucelené otázky zodpovídá, tak aby bylo jasně určené, kterou cestou obdobných otázek se dopracovat k cíli, který je mnohdy složitý pro formulaci.


3) Dává si za cíl nedokonalým jazykem formulovat myšlenkové pohyby, ve spleti různých otázek. S odpovědí očekáváme jasnou odpověď, ale nedokážeme-li chápat odpověď, musíme se dopracovat přes jiné otázky sami k srozumitelné odpovědi.
Fotogalerie