pagan.baby

věk: neveřejný
registrace: 19. června 2020
profil zobrazen: 892x

vlastní místnost: Casa di Pagano 


Píše o sobě
Univerzální odpověď všem prudičům:
https://youtu.be/c-nLNEQz88Q

-------
Aby měla diskuse smysl, tak musí splňovat následující podmínky:
1. musí být založena na výměně logických argumentů
2. obě strany se musí shodnout na předmětu diskuse (jeho definici), aby každý nemluvil o něčem jiném
3. musí začínat na posledním společném bodu, kde se ještě shodnou
4. musí být vedena slušně a s respektem k oponentům.
-------
Pravdu je možné zjistit a tvrdit pouze o jasně definovaných objektech a jevech. Pravda je vlastnost výroků a tak máme-li posoudit, zda jsou výroky pravdivé, musí se týkat věcí zřetelně definovaných. Tvrzení o nedefinovaném objektu není možné považovat za výrok, protože se nedá rozhodnout, zda je či není pravdivé. Proto například tvrzení o UFO nebo o Bohu nemohou patřit mezi lidské poznatky.
-------

"Hlavní původ skoro všeho zlého ve veřejných a občanských záležitostech světa jest - dle mého mínění - ta okolnost, že lidé buďto stejné věci jmenují rozličnými slovy aneb rozličné věci nazývají stejhým jménem." Karel Havlíček Borovský

"Jak je možné, že stát může dělat věci, které by u jednotlivce všichni odsoudili jako zločin?" Frédéric Bastiat

K socialismu:
"Není nic špatného na tom chtít se mít dobře, ale je velice špatné si myslet, že to má někdo jiný zařídit."

"Socialisté ví přesně jak rozdělit bohatství vytvořené jinými, ale jen velmi málo nebo nic o tom, jak se reálné bohatství tvoří."

K náboženství:
"Bez náboženství budou dobří lidé konat dobré a zlí lidé zase zlé. Ale aby dobří lidé páchali zlo - k tomu je třeba náboženství. Steven Weinberg"

"Jakákoli tvůrčí inteligence, dostatečně složitá na to, aby mohla cokoli projektovat, může vzniknout pouze jako konečný produkt dostatečně dlouhého procesu postupné evoluce. Tvůrčí inteligence, které podléhají evoluci, se ve vesmíru nevyhnutelně mohou objevit až později, a tudíž nemohou nést zodpovědnost za jeho 'design' ". Richard Dawkins

K matce Gaie:
http://www.youtube.com/watch?v=_AnKQlnGReY
(kdo potřebuje, může si zapnout české titulky)

K demokracii:
"Demokracie je sebedestruující systém, který dlouhodobě zákonitě vede k socialismu, totalitě a tedy zániku demokracie."

K evropské unii:
https://www.margaretthatcher.org/document/107332
Projev Margaret Thatcher z roku 1988 o jehož pravdivosti se Evropa stále více a stále bolestněji přesvědčuje.
Přátelé