pagan.baby 2

věk: neveřejný
registrace: 19. června 2020
profil zobrazen: 4616x

vlastní místnost: Casa di Pagano 


Píše o sobě
Univerzální odpověď všem prudičům:
https://youtu.be/c-nLNEQz88Q

-------
Aby měla diskuse smysl, tak musí splňovat následující podmínky:
1. musí být založena na výměně logických argumentů
2. obě strany se musí shodnout na předmětu diskuse (jeho definici), aby každý nemluvil o něčem jiném
3. musí být vedena slušně a s respektem k oponentům.
-------
Pravdu je možné zjistit a tvrdit pouze o jasně definovaných objektech a jevech. Máme-li posoudit, zda jsou výroky pravdivé, musí se týkat věcí zřetelně definovaných. Tvrzení o nedefinovaném objektu není možné považovat za výrok, protože se nedá rozhodnout, zda je či není pravdivé. Proto například tvrzení o Bohu nemohou patřit mezi lidské poznatky.
-------

"Hlavní původ skoro všeho zlého ve veřejných a občanských záležitostech světa jest - dle mého mínění - ta okolnost, že lidé buďto stejné věci jmenují rozličnými slovy aneb rozličné věci nazývají stejným jménem." Karel Havlíček Borovský

"Jak je možné, že stát může dělat věci, které by u jednotlivce všichni odsoudili jako zločin?" Frédéric Bastiat

"What makes the difference between a gang and a state is the belief that there is a difference between a gang and a state.” Jakub Bożydar Wiśniewski

K socialismu:
"Není nic špatného na tom chtít se mít dobře, ale je velice špatné si myslet, že to má někdo jiný zařídit."

"Socialisté ví přesně jak rozdělit bohatství vytvořené jinými, ale jen velmi málo nebo nic o tom, jak se reálné bohatství tvoří."

"Nepomůžeme chudým likvidací bohatých. Nepomůžeme slabým oslabením silných. Nezvýšíme příjmy snížením zisků. Bratrství neposílíme skrze třídní nenávist. Morálku, charakter a odvahu neposílíme, když lidem vezmeme iniciativu a nezávislost." Abraham Lincoln

"Socialismus je manifestací Freudova Death Wish, na úrovni společnosti."
Igor Šafarevič

Co socialista nikdy nepochopí: V 80. letech se podařilo Ronaldu Reaganovi snížit mezní sazbu daní z příjmů fyzických osob ze 70 na 28 procent a přitom daňové inkaso vyskočilo z 517 miliard dolarů na 1032 miliard. (Lafferova křivka v praxi :-)

K náboženství:
"Bez náboženství budou dobří lidé konat dobré a zlí lidé zase zlé. Ale aby dobří lidé páchali zlo - k tomu je třeba náboženství." Steven Weinberg

"Jakákoli tvůrčí inteligence, dostatečně složitá na to, aby mohla cokoli projektovat, může vzniknout pouze jako konečný produkt dostatečně dlouhého procesu postupné evoluce. Tvůrčí inteligence, které podléhají evoluci, se ve vesmíru nevyhnutelně mohou objevit až později, a tudíž nemohou nést zodpovědnost za jeho 'design' ". Richard Dawkins

„Je zajímavé, že bohové Zeměplochy nikdy nestáli o to, soudit duše mrtvých, a tak se lidé dostanou do pekla jedině tehdy, když jsou do hloubi srdce přesvědčeni, že si takový trest zaslouží. Nemohou se ovšem dostat do pekla, pokud o něm nikdy v životě neslyšeli. To vysvětluje, proč je tak důležité střílet misionáře na potkání.“ Terry Pratchett, kniha Erik

K matce Gaie:
http://www.youtube.com/watch?v=_AnKQlnGReY
(kdo potřebuje, může si zapnout české titulky)

K demokracii:
"Demokracie je sebedestruující systém, který dlouhodobě zákonitě vede k socialismu, totalitě a tedy zániku demokracie."

K evropské unii:
https://www.margaretthatcher.org/document/107332
Projev Margaret Thatcher z roku 1988 o jehož pravdivosti se Evropa stále více a stále bolestněji přesvědčuje.
Fotogalerie
Přátelé